ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 56010 | Fide: 42144949 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 3
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -