ΠΟΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 56011 | Fide: 42144710 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 984 2
2022A 972 7
2021B - 0
Παλαιότερα -