ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 56012 | Fide: 42147751 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 4
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι