ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 56014 | Fide: 42146771 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -