ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 56017 | Fide: 42151325 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -