ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 56025 | Fide: 42147549 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -