ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 56026 | Fide: 42146879 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 1
2021B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι