ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 56026 | Fide: 42146879 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι