ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 56031 | Fide: 42152585 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 5
2021B - 0
Παλαιότερα -