ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 56036 | Fide: 42149070

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -