ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 56037 | Fide: 42150191 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 989 8
2021B - 0
Παλαιότερα -