ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 56037 | Fide: 42150191 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 986 0
2023B 986 0
2023Α 986 1
2022B 989 0
2022A 989 8
2021B - 0
Παλαιότερα -