ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 56038 | Fide: 42149053 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι