ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/1985, ΕΣΟ: 56041 | Fide: 42147948 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -