ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 56043 | Fide: 42108616 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -