ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 56047 | Fide: 42148766 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι