ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 56056 | Fide: 42147395 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -