ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 56070 | Fide: 42147255 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1019 0
2022B 1019 6
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -