ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 56080 | Fide: 42149525 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 864 10
2022B - 2
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -