ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Η/Γ: 10/1983, ΕΣΟ: 56083 | Fide: 42152577 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι