ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΔΑΝΗΙΛ

Η/Γ: 02/2014, ΕΣΟ: 56084 | Fide: 42127432 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -