ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 56094 | Fide: 25849654 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 6
2021B - 0
Παλαιότερα -