ΠΑΝΟΥΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 56103 | Fide: 42148685 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 4
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
Παλαιότερα -