ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/1998, ΕΣΟ: 56104 | Fide: 42148707 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 800 6
2021B - 0
Παλαιότερα -