ΖΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 10/2000, ΕΣΟ: 56105 | Fide: 42159016 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 855 2
2022B 865 6
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -