ΣΙΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 04/2000, ΕΣΟ: 56106 | Fide: 42148693 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 962 8
2021B - 0
Παλαιότερα -