ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 07/1999, ΕΣΟ: 56108 | Fide: 42147425 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1294 1
2023Α 1261 14
2022B 1072 0
2022A 1072 10
2021B - 0
Παλαιότερα -