ΚΟΛΠΕΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 07/1999, ΕΣΟ: 56108 | Fide: 42147425 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1072 10
2021B - 0
Παλαιότερα -