ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 56109 | Fide: 42135524 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1054 14
2023B 984 12
2023Α 976 6
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -