ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 56113 | Fide: 42143942 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1434 2
2023B 1392 0
2023Α 1392 4
2022B 1339 8
2022A 1279 10
2021B - 0
Παλαιότερα -