ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 56125 | Fide: 42152437 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -