ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/2013, ΕΣΟ: 56127 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -