ΜΙΚΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 56129 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -