ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2000, ΕΣΟ: 56131 | Fide: 42143586 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 4
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -