ΚΑΤΧΙΩΤΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 56136 | Fide: 42152062 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -