ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΦΕΙΔΙΑΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 56146 | Fide: 42145457 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι