ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/1977, ΕΣΟ: 56147 | Fide: 42150256 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 920 9
2022A 1012 5
Παλαιότερα -