ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 56149 | Fide: 42149541 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1299 3
2022B 1287 7
2022A 1239 11
Παλαιότερα -