ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 56159 | Fide: 42149797 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -