ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 56160 | Fide: 42149789 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 1
Παλαιότερα -