ΠΑΟΛΙΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 56162 | Fide: 42149720 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1189 6
Παλαιότερα -