ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 56168 | Fide: 42150957 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -