ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 56177 | Fide: 42152496 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 887 12
2023Α 885 12
2022B 830 8
2022A 844 5
Παλαιότερα -