ΑΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2014, ΕΣΟ: 56178 | Fide: 42180864 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -