ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΗΛΕΚΤΡΑ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 56184 | Fide: 42145260 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -