ΓΙΑΛΙΝΙΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 56189 | Fide: 42152607 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -