ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 56192 | Fide: 42150230 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1139 0
2022A 1139 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι