ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 56223 | Fide: 42144973 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 997 7
2023Α 919 10
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -