ΜΑΥΡΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 56241 | Fide: 42152569 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι