ΚΟΥΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 56242 | Fide: 42152593 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι