ΧΙΟΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 11/1996, ΕΣΟ: 56247 | Fide: 42152712 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 4
Παλαιότερα -