ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/1997, ΕΣΟ: 56279 | Fide: 42152941 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1052 0
2023B 1052 0
2023Α 1052 0
2022B 1052 5
2022A - 0
Παλαιότερα -