ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/2015, ΕΣΟ: 56302 | Fide: 42149193 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 836 8
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι